Suoraan sisältöön

Opiskelu

Etu-Töölön lukio on yrittäjyyspainotteinen n. 750 opiskelijan yleislukio, joka sijaitsee Helsingin keskustassa, Kampin läheisyydessä. Perinteikkään koulun lempinimi on Tyly, joka on peräisin koulun aiemmasta nimestä Töölön yhteislyseo.

Meillä voit suorittaa yrittäjyyskursseja, olla osa opiskelijatiimejä ja osallistua kansainvälisiin projekteihin.

Lukiossamme voit suorittaa lukiodiplomit yrittäjyydestä, kuvataiteessa ja musiikissa.

Koulumme ilmapiiri on välitön ja kannustava: täällä jokainen löytää oman paikkansa. 

Erinomainen sijainti

Lukiomme on arvokkaassa, perinteikkäässä, perusparannetussa rakennuksessa Helsingin ytimessä osoitteessa Arkadiankatu 26. Keskeisen sijainnin takia Etu-Töölön lukioon on erinomaiset kulkuyhteydet eri puolilta pääkaupunkiseutua. Monilla opintojaksoilla tehdään vierailuja koulun ulkopuolelle ja myös vierailijoiden on helppo tulla oppitunneille. 

Hae joukkoomme!

Etu-Töölön lukiossa opiskellaan

  • Luokkahuoneessa, koulurakennuksessa (käytävät, aulat…)
  • Digitaalisissa opiskeluympäristöissä
  • Helsingissä, lähialueilla, kansainvälisesti
  • Itsenäisesti
  • Kaupungin verkko-opintoina

Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia, liikennesääntöjä, koulun järjestyssääntöjä sekä yleistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta. Erilaiset turvallisuustekijät huomioidaan aina, myös silloin kun opiskelu tapahtuu esimerkiksi lukujärjestykseen merkityn opiskelutilan ulkopuolella.

 Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajeni vuodesta 2021 alkaen niin, että jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle elämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja sivistys.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen kytkeytyy oikeus maksuttomaan koulutukseen. Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen koulutuksen, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.

Maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa


Kaikille opiskelijoille taataan maksuton opiskelu. Opiskelun maksuttomuus jatkuu oppivelvollisuusikää pidemmälle, eli se ei pääty kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Maksuttomuus päättyy kun toisen asteen tutkinto on suoritettu, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Mitä maksuttomuus pitää sisällään?
Opiskelijalle maksuttomia ovat:

opetus 
päivittäinen ruokailu
osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat oppikirjat ja muut materiaalit
osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat työvälineet, -asut ja -aineet 
tietokone
lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat (Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta)
joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Mitä maksuttomuus ei kata?
Maksuttomuuden piiriin eivät kuulu erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja. Koulutuksen järjestäjä voi myös tarjota esimerkiksi soveltavia erikoiskursseja- tai opintojaksoja, joihin sisältyvistä muista kuin opetukseen liittyvistä kustannuksista voidaan periä maksuja.

31.08.2022 14:53