Suoraan sisältöön

Huoltajille

Wilma löytyy osoitteesta https://helsinki.inschool.fi. Wilman kautta ilmoittaudutaan kursseille ja sieltä näkee opiskelijan lukujärjestyksen sekä kurssisuoritukset. Wilman kautta selvitetään poissaolot ja ollaan yhteydessä opettajiin.

Opiskelijoilla on oma käyttäjätunnus Wilmaan. Huoltajat saavat omat tunnukset, jotka ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelijan suostumuksella huoltajan tunnus on voimassa lukio-opintojen loppuun saakka.

Lomien anominen

Yhden tai useamman päivän lomaa koulusta haetaan Wilman kautta. Lomia toivotaan pidettäväksi kuitenkin pääsääntöisesti koulujen loma-aikoina. Lomahakemus löytyy Wilman yläpalkin valikosta otsikolla ”Hakemukset ja päätökset” => ”Tee uusi hakemus” => ”Vapauttaminen koulutyöstä”

Hakemuksen voi tehdä vain ala-ikäisen opiskelijan huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija.

’Hakemus’-paneelissa kirjataan tiedot: ’Poissaolo alkaa’, ’Poissaolo päättyy’ sekä ’Poissaolon syy’ –kentät. Tiedot pitää tallentaa oikean alakulman painikkeella.

Tämän jälkeen hakemus päätyy ryhmänohjaajalle (1-3 päivän hakemukset) ja/tai rehtorille (pidemmät lomat), joka hyväksyy/hylkää hakemuksen. Hyväksytyn hakemuksen ajalle poissaolot näkyvät automaattisesti selvitettyinä ko. ajalla, joten niitä ei tarvitse enää Wilmaan selvittää.

Opiskelijalla on lisäksi aina velvollisuus itse pitää huolta läksyistä ja muusta opintojen etenemisestä haetun poissaolon aikana.

 Ylimääräisten lomien vuoksi ei järjestetä tukiopetusta ja opiskelija ottaa tällöin myös riskin kurssien keskeytymiseen.

Kotiväen illat 

Kevätlukukauden vanhempainillat pidetään etänä seuraavasti:  osyn vanhempainillat pidetään etänä seuraavasti:

ti 24.8 klo 17.30 syksyllä 2021 aloittaneet

to 2.9 klo 17.30 syksyllä 2020 aloittaneet ja sitä vanhemmat:

Linkki tapahtumaan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQzNmUxM2YtMTVmMi00Mzk0LTg0NGItZjQ5MDQ3MGVmMDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235d439eb-8fa0-42d6-89bc-7acbdc497f30%22%2c%22Oid%22%3a%2271a34f4f-dcbb-4c64-b657-90e7c5bcabea%22%7d 

to 2.9 klo 18.30 kaikki huoltajat: uuden johtokunnan valitsemiskokous

Sama linkki 2.9. kotiväen illan kanssa eli

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQzNmUxM2YtMTVmMi00Mzk0LTg0NGItZjQ5MDQ3MGVmMDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235d439eb-8fa0-42d6-89bc-7acbdc497f30%22%2c%22Oid%22%3a%2271a34f4f-dcbb-4c64-b657-90e7c5bcabea%22%7d  

Ryhmänohjaaja välittää kutsulinkin myös Wilman kautta.
02.09.2021 18:35