Hoppa till innehållet

Säkra dig själv

På sidan Säkra dig själv finns råd och anvisningar om hur du kan förebygga skador och handla rätt i olika nödsituationer.

Vi har alla en plikt att agera om vi upptäcker en brand eller någon annan olycka. Meddela om personer i fara och ring nödnumret 112, och inled räddningsåtgärder enligt din bästa förmåga.

Rådgivningstjänster åt Helsingfors dygnet runt:


 • Hälsorådgivning 09 310 10023 - sjukskötare ger vårdanvisningar om sjukdomar och information om hälsovårdstjänster.

Socialjouren 0206 96006 – gör brådskande bedömningar av behovet av socialarbete utanför tjänstetid

Krisjouren 09 3104 4222 – ger psykisk första hjälpen i plötsliga krissituationer och gör vid behov hembesök.

Giftinformationscentralen 0800 147 111, svarar på frågor om förebyggande och vård av plötsliga förgiftningsfall. Centralen tjänstgör i hela landet.

Se övriga rådgivningstjänster03.11.2020 13:40

Prehospital akutsjukvård

Den prehospitala akutsjukvården svarar för vården av en plötsligt insjuknad eller skadad patient på platsen.