Hoppa till innehållet

Varnande av befolkningen

Ett varningsmeddelande skickas för att varna människor om hotande, omedelbar fara.

De viktigaste kanalerna för varningar till befolkningen är befolkningslarm (allmän varningssignal och tal), radio och TV, text-TV (nödmeddelanden s. 112, internet, högtalarbil och tryckta medier.

Alla bör känna igen ljudsignalen som ges via befolkningslarmen och kunna fungera på rätt sätt. Farosignalen ljuder till exempel om det har sluppit hälsovådliga gaser i luften.

Fungera enligt följande då du hör den allmänna farosignalen:

- Förflytta dig inomhus. Håll dig inomhus.
- Stäng dörrar, fönster, ventilationsöppningar och ventilationsapparater.
- Undvik att använda telefonen så att linjen inte stockar sig.
- Avlägsna dig inte från området utan uppmaning från myndigheterna för att undvika att råka ut för fara på vägen.
- Under undantagsförhållanden förflytta dig omedelbart till skyddsrummet.
- Öppna radion och vänta lugnt på anvisningar.

Den allmänna farosignalen

Den allmänna farosignalen är en ljudsignal med stigande och fallande ljud som varar en minut eller en varning som utropas av myndigheten. Den stigande sekvensen varar 7 sekunder och den fallande likaså 7 sekunder. Den allmänna farosignalen antyder en omedelbar fara som hotar befolkningen.

Signal för faran över

Signalen som antyder att faran är över är en obruten jämn ljudsignal vars längd är en minut. Den är ett meddelande om att hotet eller faran är över.

Provningssignalen

Befolkningslarmen som finns på Helsingfors område testas regelbundet månatligen. Testet består av en jämn ljudsignal under 7 sekunder. Testet förutsätter inga åtgärder från befolkningen.

Testet utförs varje månads första måndag klockan 12.00. Om den är en helg, utförs testet på därnäst följande måndag klockan 12.00.

Läget för befolkningslarmen kan kontrolleras på Helsingfors stads servicekarta genom att välja räddningsverkets tjänster.

Läs mer: Nödcentralverket: Varning vid fara13.05.2019 13:33