Prehospital akutsjukvård

Den prehospitala akutsjukvården svarar för vården av en plötsligt insjuknad eller skadad patient på platsen. Den prehospitala akutsjukvården omfattar vid behov även transport av patienten till ett sjukhus eller en hälsostation.

För en person i behov av hjälp är nödcentralen, tfn 112, den första länken i systemet med prehospital akutsjukvård. Utifrån de uppgifter som uppges under samtalet gör den jourhavande en riskbedömning, enligt vilken de behövliga akutsjukvårdsenheterna på olika nivåer skickas till den som behöver hjälp.

Ansvaret för ordnande av prehospital akutsjukvård ligger hos sjukvårdsdistrikten. I servicenivåbeslutet som sjukvårdsdistrikten tagit fram definieras organiseringssättet och innehållet i den prehospitala akutsjukvården. Den prehospitala akutsjukvårdens uppgifter regleras noggrannare i social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård.

Den prehospitala akutsjukvården har i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) delats upp i sju organiseringsområden. Verksamheten styrs av en ansvarig läkare inom den prehospitala akutsjukvården.

Räddningsverket och HNS har ett samarbetsavtal om organiseringen av prehospitala akutsjukvårdstjänster. HUCS har i Helsingforsområdet en läkarjour för prehospital akutsjukvård som fungerar på Helsingfors centralräddningsstation. Ambulanser är placerade på räddningsverkets samtliga åtta räddningsstationer.

Mer än en tredjedel av uppgifterna leder inte till transport till hälsovårdsjouren, utan en del av patienterna kan efter att tillståndet kontrollerats skickas hem eller vårdas på plats.DELA
15.09.2017 13:38