Hoppa till innehållet

Prehospital akutsjukvård

Den prehospitala akutsjukvården svarar för vården av en plötsligt insjuknad eller skadad patient på platsen. Den prehospitala akutsjukvården omfattar vid behov även transport av patienten till ett sjukhus eller en hälsostation.

För en person i behov av hjälp är nödcentralen, tfn 112, den första länken i systemet med prehospital akutsjukvård. Utifrån de uppgifter som uppges under samtalet gör den jourhavande en riskbedömning, enligt vilken de behövliga akutsjukvårdsenheterna på olika nivåer skickas till den som behöver hjälp.

Den prehospitala akutsjukvården har i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) delats upp i sju organiseringsområden. Verksamheten styrs av en ansvarig läkare inom den prehospitala akutsjukvården.

Räddningsverket och HNS har ett samarbetsavtal om organiseringen av prehospitala akutsjukvårdstjänster. HUCS har i Helsingforsområdet en läkarjour för prehospital akutsjukvård som fungerar på Helsingfors centralräddningsstation. Ambulanser är placerade på räddningsverkets samtliga åtta räddningsstationer.
03.11.2020 13:31