Hoppa till innehållet

Oljebekämpning

I Finland sker årligen cirka 2 000 oljeolyckor, varav det i de flesta är fråga om en liten mängd olja som läckt ut på ett markområde. Exempelvis miljöolägenheter orsakade av små bränsleutsläpp kan elimineras genom snabba bekämpningsåtgärder så att en kemikalie absorberas i ett absorberingsämne.

Om du märker en akut oljeolycka, kontakta då nödcentralen, tfn 112

Det regionala räddningsväsendet ansvarar för bekämpningen av oljeolyckor på markområden, insjöar och vid kusten. Vid en omfattande olycka eller av någon annan speciell orsak kan Gränsbevakningsväsendet överta ansvaret för bekämpningen.

Bekämpningsåtgärderna i fallet av en oljeolycka sker enligt den gällande oljebekämpningsplanen för Helsingfors räddningsväsens område. I bekämpningen deltar flera samarbetspartner med vilka det slutits avtal om samarbete. Helsingfors räddningsverks oljebekämpningsdepå finns i Sandhamn.
15.05.2019 15:57