Hoppa till innehållet

Nödsituationer

Handla rätt i nödsituationer

I nödsituationer är var och en enligt lag skyldig att stanna vid en olycksplats och efter bästa förmåga påbörja räddningsåtgärder och göra nödanmälan. Hjälp alltid om du kan; släck en begynnande eld, ge första hjälpen, varna, vägled och ring nödnumret 112.

Du ska alltid ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer där det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön eller om det finns skäl att misstänka det.

När du ringer nödnumret 112: svara på frågor, följ instruktionerna som du får och avsluta inte samtalet innan du fått tillstånd.

Det behövs inget riktnummer inte ens om du ringer från mobiltelefon eller från en utländsk mobilanslutning utan samtalet kopplas till den närmaste nödcentralen.

Räddningsverket

Helsingfors stads räddningsverk ansvarar för brand- och räddningsverksamheten i Helsingfors stads område 24 timmar i dygnet året om.

Samarbete över räddningsväsendets gränser har avtalats om i samarbetsavtalet mellan Helsingfors räddningsverk och Östra, Mellersta och Västra Nylands räddningsverk.

Anvisningar03.11.2020 13:35

Räddningverken

Nylands räddningsverk och deras uppgifter