Hoppa till innehållet

Säkerhet i bostadsområden

Bostadsområdet består av hemmets omedelbara närhet där man rör sig dagligen. Det egna bostadsområdets är en plats där säkerheten upplevs vara ytterst viktigt, och säkerheten är mycket viktig för en trivsam vardag.

Oberoende av typen av bostadsområde är det viktigt att man kan känna sig trygg när man uträttar ärenden i den egna närmiljön och lita på sina medmänniskor.

Medverkan i att främja säkerheten och trivseln inom det egna bostadsområdet skiljer sig inte nämnvärt från annan medborgaraktivitet. Det kan handla om små vardagshandlingar eller deltagande i offentliga diskussioner, beslutsfattande eller boendeverksamhet.

Tips för påverkan:

  • Invånarenkäter och -tillfällen. På stadens sida om aktuella sätt att delta informeras om aktuella sätt att påverka i Helsingfors, såsom kommande invånartillfällen och -enkäter samt planer som är öppna för kommentarer.
  • Om olika sätt att delta och påverka i Helsingfors diskuteras mer allmänt på sidan om att Delta och påverka.
  • Kontakta beroende på fallet eller situationen aktörer i området, såsom invånarföreningar, husbolag, företagare, polisen eller staden, t.ex.: Ge respons (gator, grönområden, parkering, skrotfordon och förflyttade fordon)

Om du inte vet vilken myndighet är ansvarig kan du fråga Helsingfors stads allmänna rådgivning, tfn 09 310 11 111.  14.05.2019 14:30