Suoraan sisältöön

Information om tjänster

Helsingforstrygghet.fi är Helsingfors stads säkerhetsportal. Portalen förmedlar säkerhetsinformation från olika förvaltningar och myndigheter till invånarna i Helsingforsregionen.

Upphovsman och ansvar för innehållet

Kommunikationsavdelningen vid Helsingfors stads stadskansli är Helsingforstrygghet.fi:s upprätthållare. Helsingforstrygghet.fi:s huvudredaktör är Iris Kuokkanen.

Se Helsingfors stads kontaktuppgifter

I portalen Helsingforstrygghet.fi finns också länkar till utomstående instansers webbplatser. Upprätthållaren av portalen är inte ansvarig för innehållet på webbplatserna som dessa utomstående instanser upprätthåller.

Ge respons och ställ frågorDELA
21.05.2019 16:48