Suoraan sisältöön

Information om tjänster

Helsingforstrygghet.fi är Helsingfors stads säkerhetsportal. Portalen förmedlar säkerhetsinformation från olika förvaltningar och myndigheter till invånarna i Helsingforsregionen.

Upphovsman och ansvar för innehållet

Kommunikationsavdelningen vid Helsingfors stads stadskansli är Helsingforstrygghet.fi:s upprätthållare. Helsingforstrygghet.fi:s huvudredaktör är Iris Kuokkanen.

Se Helsingfors stads kontaktuppgifter

I portalen Helsingforstrygghet.fi finns också länkar till utomstående instansers webbplatser. Upprätthållaren av portalen är inte ansvarig för innehållet på webbplatserna som dessa utomstående instanser upprätthåller.

Ge respons och ställ frågor21.05.2019 16:48