Hoppa till innehållet

Skyddsrum

I faro- och nödsituationer varnar myndigheterna befolkningen med hjälp av utomhusalarm och myndighetsmeddelanden. Den första och i allmänhet enda nödvändiga skyddsåtgärden är att ta skydd inomhus och följa instruktionerna som ges.

I undantagstillstånd kan man eventuellt tvingas ta skyddsrummen i bruk. Skyddsrummen tas i bruk genom myndighetsbeslut.

Ett modernt skyddsrum ger, då det är i användningsskick, skydd mot strålning, giftiga ämnen, ras och verkningar av vapen. 

Om skyldigheten att bygga skyddsrum, deras konstruktion och underhåll samt ibruktagning föreskrivs i räddningslagen och -förordningen. Läs mer: Statsrådets förordning om räddningsväsendet

Skyddsrum i fastigheter

De flesta skyddsrummen finns i bostadshus och allmänna byggnader. De är traditionella skyddsrum som ofta är byggda i källarvåningen. Invid skyddsdörren finns det internationella märket för befolkningsskydd, en blå triangel på ett orange botten.

Byggnadens ägare eller förvaltare har ansvaret för skicket och driftberedskapen av ett skyddsrum som befinner sig i deras byggnad. För att underhålla skyddsrummet och sköta om befolkningsskyddet utnämner husbolagets styrelse eller fastighetens ägare en skötare av befolkningsskyddsrummet. Räddningsväsendet arrangerar utbildning åt personerna som ansvarar för befolkningsskyddet.

Om skyddsrummet används för andra ändamål än som befolkningsskydd ska det kunna iståndsättas för användning som befolkningsskydd inom 72 timmar. Utrustning och apparater för befolkningsskydd ska kunna tas i bruk inom samma tidsperiod.

Bergskyddsrum

Utöver husens, företagens och anstalternas egna skyddsrum byggs stora bergskyddsrum. I Helsingfors delas bergskyddsrummen in i allmänna och gemensamma skyddsrum. 

De allmänna skyddsrummen är i allmänt bruk och är avsedda för den rörliga befolkningen och för dem som inte har ett skyddsrum hemma eller på arbetsplatsen. De gemensamma skyddsrummen är bergskyddsrum som är reserverade för personer i bostadsaktiebolag eller företag, förvaltningar och anstalter.

Bergskyddsrummen utnyttjas under normala förhållanden som idrotts- och hobbyutrymmen och parkeringshus. Dessutom är metrostationerna i centrum utrustade som skyddsrum. För skicket av de bergsskyddsrum som är i nyttoanvändning svarar antingen staden eller ett regionalt servicebolag.

Bergskyddsrummens lägen hittar du på Helsingfors stads servicekarta.
 21.05.2019 14:21