Hoppa till innehållet

Beredskap

Med beredskap avses verksamhet genom vilken man strävar efter att säkra de livsviktiga bastjänsterna och att sörja för invånarnas säkerhet även i undantagstillstånd.

Stadens beredskap och kontinuitetskontroll är beredskap inför sådana risker som hotar hela staden, vars sannolikhet att ske kan vara mycket liten men följderna ytterst allvarliga. Huruvida dessa risker förverkligas kan stadens åtgärder påverka.

Beredskap för dessa risker innebär förhandsplanering av de gemensamma verksamhetsprinciperna och av resursallokeringen. På så sätt strävar man efter att säkerställa tjänsternas kontinuitet och att begränsa de skador som situationen orsakar. Målet är att kunna garantera organisationens funktionsförmåga i alla förhållanden. Läs mer: Helsingfors stads beredskap

Beredskapen föreskrivs och styrs av:

Publikationer:

Helsingfors i hybridhotens tid – hybridpåverkan och staden (pdf)03.11.2020 13:38