Suoraan sisältöön

Ilmanlaatu

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on hyvä verrattuna muun Euroopan suurkaupunkialueisiin. Hengitysilman laatu on yleensä hyvä tai tyydyttävä. Silti meilläkin ajoittain ilmansaasteiden pitoisuudet kohoavat äkillisesti haitallisen korkeiksi.

Ilmanlaatua voivat heikentää liikenteen pakokaasut, katupöly, kaukokulkeutuvat pienhiukkaset ja otsoni sekä savu. Terveyden kannalta haitallisimmat ilman epäpuhtaudet ovat hiukkaset, otsoni ja typpidioksidi.

Pienhiukkasten korkea määrä pääkaupunkiseudun ilmassa aiheutuu yleensä aina muualta kaukokulkeutuvista epäpuhtauksista. Myös otsonipitoisuuden nousut ovat peräisin muualta Euroopasta kulkeutuvasta otsonista.

Ilmanlaadun seuranta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY seuraa jatkuvin mittauksin ilmanlaatua pääkaupunkiseudun mittausasemilla ja tiedottaa asukkaille.

Saat ajantasaista tietoa ilmanlaadustaHelsingin seudun ympäristöpalveluiden, HSY, verkkosivuilta, Twitterissä arkiaamuisin @hsy_ilmanlaatu, ilmanlaatunäytöiltä ja myös radion, television ja sanomalehtien välityksellä. 

Jos ilmanlaatu on heikentynyt, näin voit vähentää altistumista ja lievittää oireita:

• Siirry puhtaampaan ilmaan, esimerkiksi sisätiloihin. Sulje ovet ja ikkunat. Jos lämpötila sisällä nousee yli 25 asteen, on tuulettaminen kuitenkin suositeltavaa.
• Hoida ja lääkitse oireitasi. Pidä mukanasi lääkkeet hengitysoireiden varalta.
• Vältä ulkoilua ja voimakasta rasitusta ulkoilmassa.
• Seuraa ilmanlaatutilannetta ja suunnittele liikkumisesi sen mukaan. Vältä vilkasliikenteisillä alueilla liikkumista.

Kaupungit ovat vastuussa ilmanlaadun suosituksista ja toimenpiteistä

Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on yhteinen varautumissuunnitelma ilmanlaadun heikkenemisen varalle. Suunnitelmaan on kirjattu toimenpiteet ja vastuut erilaisissa ilmanlaatutilanteissa.

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintasuunnitelma (pdf) sisältää toimenpiteet pakokaasuperäisen typpidioksidin päästöjen vähentämiseksi tehostetun viestinnän, laajennetun liityntäpysäköinnin ja maksuttomaan joukkoliikenteen keinoin.

Ilmanlaadun parantamiseksi on Helsingille laadittu ilmansuojelusuunnitelma. Uusin suunnitelma kattaa vuodet 2017–2024. Lue lisää:  Helsingin kaupungin ilmansuojelu
JAA
14.05.2019 13:15

Säteily

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni mutta siihen on varauduttava.

Kaasupäästöt

Kaasua voi levitä ympäristöön joko vaarallisten aineiden valmistuksessa, varastoinnissa tai onnettomuuden seurauksena.