Suoraan sisältöön

Asuinalueen turvallisuus

Asuinalue koostuu kodin välittömästä ympäristöstä, jossa liikutaan päivittäin. Oman asuinalueen turvallisuus onkin yksi tärkeimmistä koetun turvallisuuden osa-alueista ja sen turvallisuus on keskeinen asia arjen viihtyvyyden kannalta.

Asuinaluetyypistä riippumatta on tärkeää, että omassa lähiympäristössään voi asioida turvallisin mielin ja luottaa kanssaihmisiin.

Osallistuminen oman asuinalueen turvallisuuden ja viihtyisyyden edistämiseen ei juuri poikkea muusta kansalaisaktiivisuudesta. Se voi olla pieniä arjen tekoja tai osallistumista julkiseen keskusteluun, päätöksentekoon tai asukastoimintaan.

Vaikuta oman asuinalueen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen: 

  • Ajankohtaista osallistumisessa  -sivuilla tietoa osallistumisen ajankohtaisista asioista Helsingissä, kuten tulevista asukastilaisuuksista ja -kyselyistä sekä kommentoitavana olevista kaavoista.

  •  Miten osallistun ja vaikutan -sivuilla yleistä tietoa osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista ja menetelmistä Helsingissä. 

  • Yhteydenotot tapauksesta tai tilanteesta riippuen alueen toimijoihin, kuten asukasyhdistyksiin, taloyhtiöihin, yrittäjiin, poliisiin tai kaupungin viranomaisiin.

  • Anna palautetta kaupunkiympäristö -toimialalle (kadut, viheralueet, pysäköinti, romuajoneuvot ja siirretyt ajoneuvot) 

Jos et tiedä mikä viranomainen vastaa asiasta, voit kysyä Helsingin kaupungin yleisneuvonnasta, puh. 09 310 11 111.  JAA
17.05.2019 13:51