Suoraan sisältöön

Ympäristö

Tällä sivustolla kerrotaan mistä saat tietoa kaupunkiympäristön turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, ilman- ja vedenlaadusta, miten toimia ympäristövahingoissa ja mitä ongelmia voi aiheutua sään ääri-ilmiöistä.

Eri viranomaiset huolehtivat omalta osaltaan turvallisen kaupunki- ja asuinympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä. Lähiympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen voi jokainen asukas vaikuttaa myös omilla teoillaan.

 10.08.2021 14:32