Suoraan sisältöön

Turvallinen Helsinki-verkosto

Turvallinen Helsinki -verkosto on Helsingissä toimiva yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on edistää turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta Helsingissä.

Käytännössä verkosto kokoaa yhteisiä näkemyksiä Helsingin turvallisuutta vaarantavista ilmiöistä, tunnistaa turvallisuutta vaarantavia signaaleja sekä suunnittelee ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Verkoston huomio kohdistuu erityisesti

 • asuinalueiden eriytymiseen
 • jengiytymisen estämiseen
 • vihapuheeseen puuttumiseen sekä
 • radikalisoitumisen ja väkivaltaista ekstremismin torjumiseen

Yhteistyöryhmän tarkoituksena on käsitellä lisäksi sellaisia asiakokonaisuuksia, jotka heikentävät yhteiskunnan sosiaalista koheesiota/yhteenkuuluvuutta ja lisäävät vastakkainasettelua. Asuinalueiden eriytyminen, jengiytyminen, vihapuhe ja väkivaltainen ekstremismi eivät ole välttämättä toisiinsa sidoksissa olevia ilmiöitä, mutta ne ovat omiaan luomaan vastakkainasettelua ja turvattomuuden tunnetta Helsingissä. 

Turvallinen Helsinki -verkostoon kuuluu edustajia näistä organisaatioista:

 • Aseman Lapset ry
 • Helsingin kaupunki: kaupunginkanslia ja toimialat; kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä sosiaali- ja terveystoimi
 • Helsingin poliisi
 • Helsingin seurakuntayhtymä
 • Helsingin yliopisto
 • Helsinkimissio ry
 • Monik ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Suojelupoliisi
 • Kirkon Ulkomaanapu
 • Uudenmaan TE-keskus

Verkoston viestintää hoitavat:
Maisa Hopeakunnas, Helsingin kaupunginkanslia, P. +358 9 310 27 821, maisa.hopeakunnas(at)hel.fi
Anniina Tourunen, Helsingin poliisi, P. +358 295 475 147, anniina.tourunen(at)poliisi.fi


 
23.11.2020 13:47