Suoraan sisältöön

Väestönsuojat

Vaara- ja hätätilanteessa viranomaiset varoittavat ihmisiä yleisellä vaaramerkillä ja viranomaistiedotteilla. Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta on ensimmäinen ja yleensä riittävä suojautumiskeino.

Poikkeusoloissa voidaan joutua turvautumaan väestönsuojiin. Väestönsuojat otetaan käyttöön viranomaisen päätöksellä.

Nykyaikainen suoja antaa käyttökuntoon laitettuna suojan säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, sortumilta ja asevaikutuksilta. 

Väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta, rakenteesta ja kunnossapidosta sekä käyttöönotosta säädetään pelastuslaissa ja -asetuksessa. Lue lisää: Valtioneuvoston asetus väestönsuojista

Talosuojat

Suurin osa väestönsuojista sijaitsee asuintaloissa ja yleisissä rakennuksissa. Ne ovat perinteisiä, yleensä kellarikerrokseen rakennettuja suojia. Suojaoven edessä on väestönsuojelun kansainvälinen merkki, sininen kolmio oranssilla pohjalla.

Rakennuksessa sijaitsevan suojan kunto ja käyttövalmius on rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla. Väestönsuojan ylläpitoa ja suojautumista varten taloyhtiön hallitus tai kiinteistön omistaja nimeää väestönsuojan hoitajan. Pelastustoimi järjestää koulutusta väestönsuojelusta vastaaville.

Jos väestönsuojaa käytetään muuten kuin väestönsuojana, se on voitava kunnostaa väestönsuojakäyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojeluvälineet ja väestönsuojalaitteet on voitava ottaa käyttöön saman ajan kuluessa.

Yleiset väestönsuojat 

Talo-, yritys- ja laitoskohtaisten suojien lisäksi rakennetaan isoja kalliosuojia. 

Helsingissä kalliosuojat jakaantuvat yleisiin ja yhteisiin suojiin. Yleiset suojat ovat yleisessä käytössä ja tarkoitettu suojaksi liikkuvalle väestölle ja niille, joilla ei ole suojapaikkaa kotona tai työpaikalla. Yhteiset suojat ovat taloyhtiöiden tai yritysten, virastojen ja laitosten henkilöille varattuja kalliosuojia.

Kalliosuojat ovat normaalioloissa hyötykäytössä kuten liikunta- ja harrastetiloina sekä pysäköintilaitoksina. Lisäksi keskustan metroasemat on varustettu väestönsuojiksi. Hyötykäytössä olevien kalliosuojien kunnosta vastaa joko kaupunki tai alueellinen huoltoyhtiö.

Väestönsuojien sijannit

Yleisten väestönsuojien ja yhteiskalliosuojien sijainnit löydät Helsingin kaupungin palvelukartasta hakusanalla väestönsuojat.

 21.05.2019 14:19