Suoraan sisältöön

Varautuminen

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään turvaamaan elintärkeät peruspalvelut ja huolehtimaan asukkaiden turvallisuudesta myös poikkeusoloissa.

Kaupungin varautuminen ja jatkuvuudenhallinta on varautumista sellaisiin koko kaupunkia uhkaaviin riskeihin, joiden toteutumisen todennäköisyys voi olla hyvin pieni, mutta seuraukset erittäin suuria. Näiden riskien toteutumiseen ei pystytä kaupungin toimenpiteillä vaikuttamaan.

Varautuminen näihin riskeihin on yhteisten toimintaperiaatteiden ja resurssoinnin ennakkosuunnittelua. Näin pyritään turvaamaan palvelut ja rajoittamaan tilanteesta aiheutuvia vahinkoja. Tavoitteena on varmistaa organisaation toimintakyky kaikissa olosuhteissa. Lue lisää: Helsingin kaupungin varautuminen

Varautumista säätelee ja ohjaa:

Raportteja:

Helsinki yhdistelmäuhkien aikakaudella – Yhdistelmävaikuttaminen ja kaupunki (pdf)16.03.2020 14:58