Koettu turvallisuus omalla asuinalueella myöhään viikonloppuisin Helsingissä

Helsinkiläisten turvallisuuden tunne on kohentunut

Helsinkiläiset kokevat asuinalueensa, kaupungin keskustan ja liikennevälineet turvallisemmiksi kuin koskaan aiemmin, selviää Helsingin kaupungin teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta. 

Helsinki seuraa asukkaidensa turvallisuuskokemusten kehitystä kolmen vuoden välein toteutetuilla kyselytutkimuksilla. Säännöllisesti toistettavia kyselytutkimuksia on tehty yhteistyössä Helsingin poliisin kanssa.

Oma asuinalue on turvallinen jopa viikonloppuiltaisin

Yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että heidän oma asuinalueensa tuntuu turvalliselta myöhään viikonloppuiltaisin. Tässä arviossa parannusta on tapahtunut kolmen vuoden takaiseen tutkimuskierrokseen verrattuna 3,5 prosenttiyksikköä.

Erityisesti vieraskieliset vastaajat kokevat oman asuinalueen turvallisemmaksi kuin edellisessä tutkimuksessa.

Kaupungin keskustassa turvallisuuden tunnetta koettiin jonkin verran vähemmän kuin omalla asuinalueella. 65 prosenttia vastasi, että myös kaupungin keskustassa on turvallista myöhään viikonloppuiltaisin. Niin kaupungin keskustassa kuin erilaisissa joukkoliikennevälineissä liikkuminen koettiin nyt turvallisemmaksi kuin edellisessä tutkimuksessa.

Vastaajilla kahtalaisia arvioita viime vuosien turvallisuuskehityksestä

Vaikka arviot turvallisuudesta olivatkin yleisesti parantuneet, osa vastaajista kuitenkin ilmoitti Helsingin yleisen turvallisuustilanteen heikentyneen viime vuosina.

Vajaa 40 prosenttia katsoi, että turvallisuustilanne on pysynyt ennallaan, kun taas 25 prosenttia koki sen heikentyneen ja vain 15 prosenttia parantuneen.

Ristiriitaiselta tuntuvaa arviota saattaa selittää se, että vastaajien omat turvallisuuskokemukset perustuvat arjessa nähtyihin ja koettuihin asioihin, kun taas heidän näkemykseensä yleisestä turvallisuustilanteesta saattavat vaikuttaa myös esimerkiksi mediassa käsitellyt riskit ja epävarmuustekijät.

Yleinen turvallisuustilanne vastaushetkellä arvioitiin kyselyssä erittäin hyväksi. Jopa 92 prosenttia kaikista vastaajista koki yleisen turvallisuustilanteen olevan Helsingissä hyvä tai melko hyvä.

Turvallisuustutkimuksen vastausprosentti oli korkea

Turvallisuustutkimukseen vastasi otokseen valituista helsinkiläisistä 15–79-vuotiaista 54 prosenttia eli 4 155 henkilöä (suomen- ja ruotsinkielisen kantaväestön vastausprosentti oli 58 ja vieraskielisten 45). Vaikka lähes puolet otokseen valituista jätti vastaamatta, vastausprosentti on kuitenkin kyselytutkimusten nykytrendiin nähden poikkeuksellisen korkea.

Kaupunki jatkaa laajan tutkimusaineiston analysointia. Lisää tuloksia julkaistaan kevään aikana Kvartti-verkkolehdessä.

Julkaisu:
Vesa Keskinen: Turvallisuustutkimus: Helsinkiläisten turvallisuuden tunne on kohentunut. Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä, linkki artikkeliin.