Suoraan sisältöön

Pelastuslaitokset

Uudellamaalla toimii neljä pelastuslaitosta. Pääkaupunkiseudun pelastuslaitokset toteuttavat lähempien yksiköiden periaatetta, jonka mukaan onnettomuuspaikalle lähetetään apua lähimpänä sijaitsevasta pelastuslaitoksesta kuntarajoista riippumatta.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa pelastustoimen tehtävistä Helsingin kaupungin alueella.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen tehtävistä 10 kunnan alueella: Espoossa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Lisäksi se tuottaa kiireellistä ensihoitopalvelua Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Hangossa, Inkoossa ja Raaseporissa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueeseen kuuluvat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä Vantaa.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueeseen kuuluvat: Porvoo, Sipoo, Loviisa - Lapinjärvi, Askola,  Myrskylä - Pukkila.   

Palvelutasopäätös

Pelastuslaitoksen palvelutaso on määritelty palvelutasopäätöksessä. Päätös on voimassa määräajan. Toimintavalmius, kalusto, osaaminen ja henkilöstöresurssit on suunniteltu erilaisiin onnettomuusriskeihin.

Pelastuslain mukaan pelastuslaitos huolehtii alueellaan:

• pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa
• pelastustoimen valvontatehtävistä
• väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä
• pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä

lisäksi pelastuslaitos:

• voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella
• tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu
• huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.

Vapaaehtoistoiminta

Lain mukaan pelastustoimen koulutus-, neuvonta- ja valistustehtävissä sekä pelastustoiminnassa voidaan käyttää apuna vapaaehtoisia organisaatioita ja henkilöitä. Vapaaehtoisia ei kuitenkaan voida käyttää tehtävissä, joihin sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä.

 09.05.2019 16:28