Suoraan sisältöön

Öljyntorjunta

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2 000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa on kyse maa-alueelle päässeestä pienestä määrästä öljyä. Esimerkiksi pienten polttoneste- ym. päästöjen aiheuttamat ympäristöhaitat voidaan nopeilla torjuntatoimilla eliminoida imeyttämällä kemikaali imeytysaineeseen.

Mikäli havaitset akuutin öljyvahingon, ota yhteys hätäkeskukseen, puh. 112

Alueellinen pelastustoimi vastaa öljyvahinkojen torjunnasta maa-alueilla, sisävesillä sekä rannikolla. Laajassa onnettomuudessa tai muusta erityisestä syystä Rajavartiolaitos voi ottaa torjuntavastuun.

Öljyvahingossa torjuntatoimet tapahtuvat Helsingin pelastustoimen alueen voimassa olevan öljyntorjuntasuunnitelman mukaisesti. Toimintaan osallistuu useita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on sovittu yhteistoiminnasta. Helsingin pelastuslaitoksen öljyntorjuntavarikko sijaitsee Santahaminassa.

Lisätietoa:15.05.2019 15:48