Suoraan sisältöön

Evakuointi

Evakuoinnilla tarkoitetaan ihmisten siirtämistä turvaan vaara-alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle. Evakuointi tapahtuu viranomaisten johdolla eikä siihen tarvita evakuoitavien suostumusta.  

Evakuointeihin on varauduttu suunnitelmin koko maassa. Suunnitelmiin sisältyy väestön kokoaminen, kuljetukset, majoittaminen ja huolto. Erityisiä riskejä sisältäviä kohteita ja niiden ympäristöä varten on lisäksi tehty yksityiskohtaisia suunnitelmia.

Evakuointi normaalioloissa (onnettomuusevakuointi)

Normaalioloissa voidaan joutua suorittamaan onnettomuusevakuointi. Tällöin varaudutaan viranomaisen päätöksen perusteella tulipalon, muun onnettomuuden tai muun evakuointia vaativan tilanteen vuoksi evakuoimaan rajoitettu määrä ihmisiä.

Poliisilla on poliisilaissa annettu oikeus eristää tai tyhjentää kotirauhan tai julkisrauhan suojaama alue, jos se on välttämätöntä henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavaan vaaran torjumiseksi eikä alueella olevia voida muuten suojata. Näissä tilanteissa voidaan käyttää hyväksi pelastusviranomaisten laatimia evakuointisuunnitelmia.

Edellisiä laajempi evakuointi suoritetaan rajatulla alueella tai kohteissa, joissa on merkittävä suuronnettomuusriski.

Evakuointi poikkeusoloissa

Evakuointi on yksi väestön suojaamiskeino. Useimmissa tilanteissa ensisijainen vaihtoehto on suojata väestö väestönsuojiin.

Helsingissä voidaan joutua suorittamaan poikkeusoloissa laajamittainen evakuointi, jolloin evakuoidaan koko kaupungin väestö tai väestöä useista kaupunginosista.

Laajamittainen evakuointi voi tulla kyseeseen alueeseen kohdistuvan sotilaallisen voiman käytön tai sillä uhkaamisen seurauksena sekä suuria alueita käsittävän suuronnettomuuden sattuessa.

Helsingin evakuointeja johdetaan alueen pelastustoimen johtokeskuksesta. Johtokeskus huolehtii evakuoinneissa tarvittavan kuljetuskaluston hankinnasta ja vastaa yhteistoiminnasta eri viranomaisten ja sijoituskuntien kanssa. Suojelupiirien ja -lohkojen johtokeskukset vastaavat väestön opastuksesta ja evakuoinnin suoritusorganisaation johtamisesta omilla vastuualueillaan.

Poikkeusoloissa laajoista evakuoinneista päättää valtioneuvosto.08.05.2019 13:13