Suoraan sisältöön

Ensihoito

Ensihoitopalvelu vastaa äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidosta tapahtumapaikalla. Ensihoitopalveluun kuuluu tarvittaessa myös potilaan kuljettaminen sairaalaan tai terveysasemalle.

Apua tarvitsevalle ensihoitojärjestelmän ensimmäinen linkki on hätäkeskus, puh. 112. Puhelun aikana saatujen tietojen perusteella hälytyspäivystäjä tekee riskinarvion, jonka mukaan avun tarvitsijan luokse hälytetään  tarvittavat eritasoiset ensihoitoyksiköt.

Ensihoitopalvelu on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella jaettu seitsemään järjestämisalueeseen. Toimintaa ohjaa ja siitä vastaa alueen ensihoidon vastuulääkäri.

Pelastuslaitoksella ja HUS:lla on yhteistyösopimus ensihoitopalveluiden järjestämisestä. HYKS Helsingin alueella ensihoitolääkäripäivystyspiste toimii Helsingin keskuspelastusasemalta käsin. Ambulanssit on sijoitettu kaikille pelastuslaitoksen kahdeksalle pelastusasemalle.03.11.2020 13:30