Hoppa till innehållet

Timfördelningen

Läroämnen eller ämnesgrupper

 

Obligatoriska

kurs

Antal riksomfattande

fördjupade kurser

Modersmål och litteratur

5

1

A-språk

6

2

B1-språk

5

2

Övriga språk

 

6

Matematik

 

 

Gemensam kurshelhet

1

 

kort lärokurs

5

2

lång lärokurs

9

3

Naturvetenskapliga ämnen

5

5

Biologi

1-2

3

Geografi

1-2

2

Fysik

1-2

5

Kemi

1-2

3

Humanistiska-samhällsvetenskapliga ämnen

6

7

Filosofi

1

3

Psykologi

 

5

Historia

2

4

Samhällslära

2

2

Religion/livsåskådningskunskap

1

5

Temastudier

 

1

Sammanlagt minst

44

 18.06.2019 10:11