Hoppa till innehållet

Studiestöd och reserabatt

Man få studiestöd också för studier vid vuxengymnasium och samtidigt avlägger studier för yrkesinriktad grundexamen. Man ska då delta i minst 10 kurser eller två studentskrivningar per termin. Närmare uppgifter får du från FPA. Med samma krav på prestationer kan man få reseersättning för dagliga skolresor.04.06.2015 15:05