Hoppa till innehållet

Läroplan, kurser och studieplanering

Enligt läroplanen för vuxengymnasier krävs det 44 kurser för gymnasieexamen.

Godkända kurser som är avlagda vid andra gymnasier räknas tillgodo om de ingår i den nationella läroplanen. Kurser avlagda på andra stadiets yrkesutbildningar kan räknas tillgodo om kursinnehållet motsvarar gymnasiets kurser.

En studentexamensstuderande på vuxenlinjen kan delta i vissa av daggymnasiets kurser ifall det finns plats. En studerande vid daggymnasiet kan också gå kurser på vuxenlinjen.  Anmälan till en annan linjes kurs sker via studiehandledaren. Förtur ges alltid till ordinarie studerande på respektive linje.18.06.2019 09:53