Hoppa till innehållet

Att välja kurser

Det årskurslösa vuxengymnasiet använder sig av en s.k. positionsläsordning. Det innebär att arbetsveckan är uppdelad i positioner där kurserna är inplacerade. Du väljer själv dina kurser vid läsårets planering med hjälp av studiehandledaren. Du ska kontakta studiehandledaren i god tid före anmälan ska ske och vara förberedd på vilka kurser du behöver. Om du ändrar dina planer bör du meddela studiehandledaren. På följande sidor finns den information du behöver för att göra ditt schema.

Lektionstider och positioner visar när du har dina lektioner.

  måndag tisdag onsdag torsdag
17.00-18.20 14 16 14 16
18.35-19.55 15 17 15 17


Kursbrickan visar hela årets kursutbud. Du ser också i vilken period och i vilken position kurserna går. Kurserna är kodade med förkortningar för ämnet (FINA för lång finska, FINB för medellång finska, MAB för kort matematik) och nummer som visar vilken kurs i ordningen det är.

Timfördelningen visar hur många kurser som finns i respektive läroämne. Alla obligatoriska kurser erbjuds varje år men inte alla fördjupade kurser.

 

 08.06.2020 10:51