Hoppa till innehållet

Vuxenstudier

Gymnasiestudier för vuxna

Linjen för vuxenstudier följer den nationella läroplanen för vuxengymnasier. Linjen har, som alla vuxengymnasier, kortare läsår än daggymnasierna. Läsåret är indelat i fem perioder som inte helt sammanfaller med daggymnasiernas perioder. 

Vuxenlinjens uppgift är att fungera som ett alternativ och komplement till traditionella gymnasiestudier. Man kan studera vid vuxengymnasiet för att bli student, dvs. vara inskriven som studentexamensstuderande, eller avlägga enskilda gymnasiekurser, dvs. vara ämnesstuderande. Den kursformade undervisningen sker kvällstid kl 17-20 måndagar till torsdagar. Man kan påbörja studier endast vid periodstart.

Grundläggande utbildning för vuxna

Den grundläggande utbildningen för vuxna är avsedd för dem som p.g.a. sin ålder inte hör till målgruppen för grundläggande utbildning för unga och som inte har avlagt den grundläggande utbildningens lärokurs.

På svenska ordnas den grundläggande utbildningen för vuxna på Tölö gymnasiums vuxenlinje. Här kan du avlägga och avsluta dina studier som blivit på hälft och få ett avgångsbetyg från grundläggande utbildning. Utbildningen ordnas som handledda, självständiga studier.

För mera information, kontakta rektor Marina Sjöholm.

Närvaro och frånvaro

Studierna är kursbundna och i varje period ska du avlägga de kurser som finns i din individuella studieplan. I regel ska du vara närvarande på lektionerna.  Att delta i en kurs handlar inte bara om att inhämta den kunskap, utan också om att ställa frågor, bidra med argument och delta i diskussioner. Kurserna kan ha olika upplägg och i en del kurser går det inte att kompensera frånvaro.

Frånvaro under en kurs påverkar kursbedömningen. Följande riktlinjer gäller vid frånvaro:

  • Frånvaro på tre block eller mer inverkar på kursbedömningen.
  • Vid frånvaro på fler än fyra block mister man i regel rätten att fullfölja kursen, vilket leder till en avbruten kurs (B). Detta gäller all frånvaro, också meddelad sjukdom eller annat hinder för deltagande.
  • Förseningar ska undvikas. Tre förseningar motsvarar ett frånvaroblock.
  • Om du är sjuk ska du meddela samma dag till läraren via Wilma. Sjukanmälan ska göras för varje frånvarodag. Längre tids sjukdom meddelas till biträdande rektor. 

Om du av giltig orsak (t.ex. sjukdom) har varit frånvarande vid ett provtillfälle bedöms kursen med ett D (= deltagit). Du måste samma dag meddela läraren om orsaken till frånvaron. I annat fall mister du rätten att delta i det förnyade förhöret som ordnas efter periodens slut.

För kursens två första lektioner tillämpas obligatorisk närvaro. Är du borta då kan din plats på kursen ges till den som är på väntelista.

Distansstudier

Om du vill gå snabbare fram eller missat någon kurs kan du läsa kurser på distans via Vasa Aftonläroverk, det enda svenskspråkiga gymnasiet som ger distanskurser. Du ansvarar själv för kontakterna med dina lärare i Vasa.06.09.2022 13:56