Suoraan sisältöön

Vuxenstudier

Linjen för vuxenstudier följer den nationella läroplanen för vuxengymnasier. Linjen har, som alla vuxengymnasier, kortare läsår än daggymnasierna. Läsåret är indelat i fem perioder som inte helt sammanfaller med daggymnasiernas perioder. 

Vuxenlinjens uppgift är att fungera som ett alternativ och komplement till traditionella gymnasiestudier. Man kan studera vid vuxengymnasiet för att bli student, dvs. vara inskriven som studentexamensstuderande, eller avlägga enskilda gymnasiekurser, dvs. vara ämnesstuderande. Den kursformade undervisningen sker kvällstid kl 17-20 måndagar till torsdagar. Man kan påbörja studier endast vid periodstart.

Närvaro och frånvaro

Vuxenlinjen har inte närvaroplikt, men flera än fem frånvaron måste du kompensera för att du ska få delta i prov vid kursens slut. Detta gäller all frånvaro oberoende av orsak. För kursens två första lektioner tillämpas obligatorisk närvaro. Är du borta då kan din plats på kursen ges till den som är på väntelista.

Distansstudier

Om du vill gå snabbare fram eller missat någon kurs kan du läsa kurser på distans via Vasa Aftonläroverk, det enda svenskspråkiga gymnasiet som ger distanskurser. Du skriver in dig där, utför kursen via Fronter och skriver tentamen på något av vuxenlinjens tentamens-tillfällen. Du ansvarar själv för att sköta kontakterna med dina lärare i Vasa och anmäler dig för tentamen till vårt kansli med e-post tolo.gymnasium(at)hel.fi minst en vecka före.DELA
09.09.2019 11:54