Hoppa till innehållet

Direktionen

Gymnasiets direktion består av representanter för föräldrar, personal och myndiga studerande. Minderåriga representanter för studerandena kan ha närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga. 

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet. 

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en studerande vid gymnasiet för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft och besluta huruvida en studerande vid gymnasiet som är part i en förundersökning och misstänkt för brott har rätt att delta i undervisningen.

Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade.

Protokollen 2017

Protokoll 10.10.2017

Protokoll 2018

Protokoll 22.5.2018

Protokoll 25.9.2018

Protokoll 2019

Protokoll 28.5.2019

Protokoll 2.10.2019

Protokoll 2020

Protokoll 27.5.2020

Protokoll 12.10.2020

Protokoll 2021

Protokoll 31.5.2021

Protokoll 13.10.2021

Protokoll 2022

Protokoll 7.6.2022Direktions­ledamöterna
14.09.2022 11:30