Hoppa till innehållet

Vårdnadshavare

Wilma

Kommunikationen med grupphandledaren sköts bäst via programmet Wilma eller per e-post. Alla vårdnadshavare får användarkoder till Wilma tillsammans med instruktioner. Wilma-systemet

Föräldramöten

I början av läsåret kallas vårdnadshavarna till föräldramöten där de får ta del av aktuell information för respektive årskurs. Vid behov ordnar vi också andra föräldramöten under läsåret.

Datum för föräldramöten läsåret 2022  2023

25.8 kl 17.30 Årskurs 3

1.9 kl. 17.30 Årskurs 1 

3.11 kl. 17.30 Årskurs 2

Hem och skola

Föreningen Hem och Skola i Tölö jobbar för att stöda skolans verksamhet på olika sätt. Föreningens hemsida


Lov- och arbetstider observera att också torsdagen den 22.12.2022 är ledig i Tölö gymnasium. Dagen inarbetas lördagen den 10.12.

Att anhålla om ledighet

Studentexamen

Handledning

Stödtrappan

Stöd för studerande - kontaktuppgifter till studerandevårdspersonalen

Blanketter - Här hittar du blanketter för t.ex. anhållan om ledighet.

 13.10.2022 10:34