Hoppa till innehållet

Vårdnadshavare

Wilma

Kommunikationen med grupphandledaren sköts bäst via programmet Wilma eller per e-post. Alla vårdnadshavare får användarkoder till Wilma någon av de första skolveckorna, tillsammans med instruktioner. Wilma-systemet

Föräldramöten

I början av läsåret kallas vårdnadshavarna till föräldramöten där de får ta del av aktuell information för respektive årskurs. Vid behov ordnar vi också andra föräldramöten under läsåret.

Datum för föräldramöten läsåret 2021  2022

26.8 kl 17.30 Årskurs 3

2.9 kl. 17.30 Årskurs 1 

4.11 kl. 17.30 Årskurs 2

Hem och skola

Föreningen Hem och Skola i Tölö jobbar för att stöda skolans verksamhet på olika sätt. Föreningens hemsida

Datorer

Studerande vid Tölö gymnasium bör ha en egen bärbar dator med till skolan varje dag. För att datorn ska kunna användas i de digitala studentskrivningarna bör den uppfylla de krav som studentexamensnämnden ställt.

 Länk till Studentexamensnämndens anvisningar


Lov- och arbetstider observera att också torsdagen den 14.4 är ledig i Tölö gymnasium. Dagen inarbetas lördagen den 11.12.

Att anhålla om ledighet

Studentexamen

Handledning

Stöd för studerande - kontaktuppgifter till elevvårdspersonalen

Blanketter - Här hittar du blanketter för t.ex. anhållan om ledighet.

 09.08.2021 11:49