Uutiskuva

Tölö gymnasium

Tölö gymnasium ligger centralt vid Tölö torg i Helsingfors. Vi har 450 studerande och ca 40 lärare. Vi erbjuder både allmänbildande gymnasiestudier och studier med särskild uppgift, det vill säga specialisering i musik, bildkonst eller humanekologi. Skolan har också en vuxenlinje med 50 studerande som arbetar under kvällstid. Alla linjer ger sina studerande goda förutsättningar för akademiska studier.


Tölö gymnasium utvecklar hela tiden sin verksamhet. Vi är en av Helsingfors stads innovativa försöksskolor med fokus på kreativa lärmiljöer och dessutom en av de skolor där staden satsar på nya pedagogiska tekniska lösningar. Vi är också med i Utvecklingsstyrelsens riksomfattande utvecklingsnätverk för gymnasier, LUKE. I det sammanhanget utvecklar vi en pedagogik som stöder delaktighet, kommunikation, mångsidig kompetens och ämnesövergripande undervisning.