Det kreativa gymnasiet

”Tölö gymnasium – det kreativa gymnasiet.

Vetenskapen, människan, konsten”.

Vi vill befrämja ett kreativt tänkande. Vi vill ha en kultur av nyfikenhet, av mod att ställa frågor och pröva nya vägar. Vi vill ge alla en möjlighet att vara sig själva, att samarbeta och komplettera varandra. 

Tillsammans söker vi svaren på frågorna å ena sidan i en stark vetenskaplig kunskapsgrund, å andra sidan i det konstnärliga uttrycket – alltid med människan i centrum.