Föräldramöten

Årskurs 3 har föräldramöte den 25.8.2022, tema: höstens studentskrivningar

Årskurs 1 har föräldramöte den 1.9.2022 kl. 17.30, tema: information om skolan

Årskurs 2 har föräldramöte den 3.11.2022, tema: allmän information om studentskrivningar