Föräldramöte för åk 1

Välkommen på föräldramöte onsdagen den 22 augusti kl 17.30.

Under mötet ges information om skolstarten samt gymnasiestudierna. Grupphandledarna samt övriga ämneslärare är på plats och svarar på frågor. Grupphandelarna delar också ut vårdnadshavarnas Wilma-koder.