Studenter hösten 2022

Vi gratulerar Tölö gymnasiums nya studenter! 

Dimissionen äger rum den 5.12 kl. 12:00. Studenterna ska vara på plats kl. 11:20 för en kort övning och genomgång av programmet. Studentmössan tas med till övningen.

Ahlblad Mathias
Bertell Selma
Ehn Frej
Eklund Alicia
Forth Tobias
Fredriksson Wilma
Helenius Oliver
Hermansson Wilma
Hyvärinen Milena
Iivanainen Viveka
Karlsson Lukas
Kerttula Beatrice
Laito Jenna
Lindfors Martha
Nurmi Kevin
Nykopp Stella
Ollonqvist Tomas
Pellosniemi Axel
Rosenberg Milena
Smeds Emilia
Vaenerberg Victor
Vetoniemi Oskar