Studentdimissionen lördagen den 4.6.2022

Vårens studentdimission äger rum lördagen den 4.6.2022 i Gyllenbergsalen i skolan.

Dimissionen för grupperna 19A, 19B och 19C börjar kl. 9.30.

Dimissionen för grupperna 19D, 19E, 19F, vuxenlinjen och kombistudenterna börjar kl. 11.30.

Programmet för vardera dimissionen beräknas ta en och en halv timme. Närmare instruktioner om övningar mm. skickas ut till de blivande studenterna då resultaten i skrivningarna är klara.