Studentdimission

Höstens studentdimission äger rum fredagen den 2.12.2016 kl. 11.00 i Gyllenbergsalen. De blivande studenterna ska infinna sig redan kl. 10.15 för övning. Studentmössorna tas med till övningstillfället.

DELA