Studentskrivningarna våren 2016

Vårens studentskrivningar börjar den 12.2 med modersmålets textkompetens och språkens hörförståelseprov i februari, och de övriga skrivningarna i mars. Tidpunkter och allmänna instruktioner hittar du här.