Musiklinjens slutarbetskonserter

Musiklinjens slutarbetskonserter äger rum följande torsdagar kl. 18.00: 28.10, 11.11 och 25.11.

Beroende på det aktuella coronaläget vidtas nödvändiga restriktioner i samband med konserterna.