Händelser i period 5

I period 5 gör de studerande sina kursval för nästa läsår, vi har en temadag och en vårmarknad mm.- datum för periodens händelser hittar du här