Övning inför dimissionen

De blivande studenterna ska infinna sig vid Gyllenbergssalen torsdagen den 5.12 kl. 10.15 för en geneomgång av programmet. Studentmössorna tas med.