Infotillfälle för årskurs 9

Den 26.11.2015 inbjuds eleverna i årskurs 9 och 10 och deras vårdnadshavare till ett informationstillfälle om andra stadiets utbildning och den gemensamma elevantagningen. Tölö gymnasium kommer att vara på plats på Andra stadiets torg för att informera om vår verksamhet och våra olika linjer: allmänna gymnasiestudier, bildkonst, humanekologi och musik. Där har du möjlighet att träffa studerande och lärare och de kan besvara dina frågor om antagning, inträdesförhör och studierna i Tölö.