Specialiseringslinjernas inträdesprov

Vi håller våra inträdesprov på distans i år den 23 24.4. Närmare information skickas per e-post till alla sökande till specialiseringslinjerna .

Du som söker till bildkonst- eller humanekologilinjen lämnar in dina förhandsuppgifter senast den 14.4.

  • För humanekologilinjen skickar du din text per epost till annika.luther@edu.hel.fi och till johan.rehn@edu.hel.fi Skriv rubriken ”Förhandsuppgifter till humanekologiska linjen”
  • För bildkonstlinjens del skickar du in foton på dina två förhandsuppgifter och några andra uppgifter du gjort till laila.rebers-hollander@edu.hel.fi och till tolo.gymnasium@hel.fi Skriv rubriken ”Förhandsuppgifter till bildkonstlinjen”.

Du som söker till musiklinjen ska fortsätta att förbereda dig för både det teoretiska och det praktiska provet. Det kan vara bra att redan samla ihop de rekommendationer och intyg som du har för avsikt att lämna in. Det är bra att ha dem både som papperskopior och i digital form.

 


DELA