Infokväll 27.1.2022 kl. 17.30

I år är vår infokväll den 27.1.2022 virtuell. Programmet börjar kl. 17.30.

Tölö gymnasium har flera olika linjer: allmänna linjen, som har flest studerande, och specialiseringslinjer i bildkonst, humanekologi och musik på dagen. Vi har dessutom vuxenstudier på kvällen. På infokvällen berättar vi om studierna på de olika linjerna på daggymnasiet.


Länk till streamen