Öppet hus och infokväll för årskurs 9

Den 24.1 kl. 16.00 - 17.30 har elever i årskurs 9 möjlighet att bekanta sig med Tölö gymnasium och kan besöka några lektioner. Kl. 18.00 fortsätter vi med vår infokväll för niorna med vårdnadshavare i skolans Gyllenbergssal. Vi informerar om gymnasiestudierna på våra fyra linjer allmän, bildkonst, humanekologi och musik, samt hur man söker till dem.