Viktig information om studentskrivningar - realproven flyttas

Realproven tidigareläggs med en vecka på grund av coronavirusläget

Studentexamensnämnden har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet beslutat flytta dagarna för realproven, som skulle hållas den tredje provveckan i studentexamen våren 2020 så att proven i realämnen skrivs redan under den andra examensveckan tisdagen den 17.3 och torsdagen den 19.3.

Syftet med åtgärden är att trygga anordnandet av examen så att möjligast många examinander kan avlägga sin examen. Länk till meddelande om flytten av realprovsdagarna

Den nya tidtabellen för de dagar som återstår av vårens examen är:

  • må 16.3: det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
  • ti 17.3 (flyttad från den 24.3): religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
  • on 18.3: matematik, lång och kort lärokurs
  • to 19.3 (flyttad från den 26.3): psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
  • fre 20.3: främmande språk, lång lärokurs (engelska, franska, spanska, tyska, ryska)
  • må 23.3: provet i modersmål och litteratur på samiska

Proven ordnas samtidigt i alla gymnasier.

Mera information om hur coronavirus kan påverka skrivningarna finns på studentexamensnämndens hemsida https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

MVH

Marina Sjöholm


DELA