Anvisningar för deltagare i studentskrivningar hösten 2018

Länk till anvisningarna

Observera att alla deltagare i digitala prov (alla ämnen utom matematik) ska delta i en obligatorisk övning den 12.9. Tidtabellen finns i anvisningarna.