Antagning av nya studerande 2022

Torsdagen den 16.6 publiceras antagningsresultaten i Studieinfo och de antagna till Tölö gymnasium får information om detta via systemet. Du tar också emot din studieplats via Studieinfo. Gör det gärna så snart som möjligt, men allra senast den 30.6. 

De antagna får per e-post ett brev med information om bl.a. skolstarten.

Kontakta rektor Marina Sjöholm ifall du inte lyckas ta emot din studieplats via Studieinfo, eller om infobrevet inte når dig.
(marina.sjoholm@hel.fi eller tel. 050-4125427)

Namnen på de antagna studerandena och antagningsgränserna hittar du HÄR