Antagna studerande våren 2016

Antagna studerande 2016

Du bekräftar din studieplats genom att du kommer till skolan fredagen den 17.6 kl. 8.00 - 15.00 med ditt avgångsbetyg från grundskolan i original. Du får samtidigt information om skolstarten.  

Kontakta rektor ifall du har förhinder eller ifall du inte önskar ta emot din studieplats (050-4125427).

 

 

 

DELA